Regulamin

Regulamin

określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym Veganski.com

Postanowienia ogólne
Sklep internetowy pośredniczy w sprzedaży produktów oraz umożliwia 
składanie zamówień - umowa zawierana na odległość pomiędzy Sklepem, 
a Klientem.
Właścicielem sklepu jest firma VGS z siedzibą w Poznaniu 
przy ul.Wolsztyńskiej 8a; 60-361,  NIP 779 222 42 26,
Sklep wymaga akceptacji plików Cookie w przeglądarce internetowej.
Sklep działa na zaktualizowanych oraz prawidłowo 
skonfigurowanych przeglądarkach [m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox]
Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, niezapoznanie się
z nim, nie zwalnia Klienta z obowiązujących w nim zasadach. Podczas składania zamówienia, 
Klient potwierdza zapoznanie się Regulaminem (Checkbox).

Składanie zamówień
Klient podczas składania zamówienia w sklepie Veganski.com zobowiązany jest do podania 
dokładnych danych adresowych oraz nr. telefonu i adresu mailowego, w przypadku braku informacji
niezbędnych do realizacji zamówienia, Sklep będzie kontaktować się z Klientem w kwestii uzupełnienia brakujących danych,
a w przypadku braku możliwości kontaktu, Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia. 
Klient podaje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. 
Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Proces dodawania produktów do koszyka oraz składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony Veganski.com
użycie przycisku "Zamawiam i Płacę" oznacza złożenie zamówienia 
(umowa zawarta na odległość -potwierdzona przez Sprzedawcę drogą e-mailową niezwłocznie po złożeniu zamówienia) 
oraz niesie za sobą obowiązek zapłaty za złożone zamówienie.

Ceny, Dostawa, Płatności, Składanie zamówień
Ceny produktów oraz koszty wysyłki są podawane w PLN brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki - 
Cena Produktu nie zawiera Ceny Przesyłki. 
Cena przesyłki zależna jest od wybranej formy dostawy.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów oraz przeprowadzania 
i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zmiana cen Produktów nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Klienta.
Dostawa na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
Formy dostawy oraz formy płatności:
- Dostawa Kurier DPD - Za Pobraniem - płatność kurierowi przy odbiorze paczki
- Dostawa Kurier DPD - Płatność Z Góry - płatność przelewem, uiszczana przez Klienta przed wysyłką, nie później niż 
w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia lub za pośrednictwem systemu PayU i PayPal.

- Europe - Kurier DPD - Płatność Z Góry - j.w.

Po upływie podanego terminu [7 dni] Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia. 

Dane do przelewu:
ING Bank
Tytuł przelewu: numer zamówienia.
Numer rachunku: 37 1050 1520 1000 0090 7302 4268
VGS Łukasz Sokołowski
Wolsztyńska 8a
60-361 Poznań


Wymiana

Formularz Wymiany

W przypadku gdy zakupiony towar nie spełnia oczekiwań Klienta, Sklep umożliwia wymianę takiego produktu 
na ten sam w innym rozmiarze lub inny produkt z oferty Sklepu. 
Na zgłoszenie wymiany Klient ma 14 dni od daty odebrania zamówienia.

Proces wymiany w kilku krokach:
- kontakt ze Sklepem drogą mailową [info@veganski.com] w kwestii zgłoszenia chęci wymiany zakupionego produktu. 
Mail powinien zawierać prawidłowo wypełniony formularz Wymiany. 
- Obsługa sklepu zarezerwuje odpowiedni produkt na wymianę.
- Odesłanie towaru na podany poniżej adres (paczki wysyłane na inny adres nie będą rozpatrywane). Paczka powinna zawierać 
towar na wymianę oraz dowód zakupu (Paragon, Faktura)

Wymiana rozpatrywana będzie po otrzymaniu paczki od Klienta.
Koszty wymiany (ponowna wysyłka) pokrywane są przez Klienta.
Wszystkie zwracane produkty, powinny znajdować się w stanie, w jakim Klient otrzymał je od Sklepu, 
czyli nie noszącym śladów użytkowania.

Adres Sklepu:
Veganski 
Łukasz Sokołowski 
ul. Wolsztyńska 8a 
60-361 Poznań


Odstąpienie od umowy (Zwrot)

Formularz Odstąpienia Od Umowy

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), 
Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.
Proces wymiany w kilku krokach:
- kontakt ze Sklepem drogą mailową [info@veganski.com] w kwestii zgłoszenia chęci zwrotu zakupionego produktu. 
Mail powinien zawierać prawidłowo wypełniony formularz Zwrotu.
- Odesłanie towaru na podany poniżej adres (paczki wysyłane na inny adres nie będą rozpatrywane). 
Paczka powinna zawierać zwracany towar oraz dowód zakupu (Paragon, Faktura)

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi koszty, które poniósł w procesie składania zamówienia
(wartość produktu oraz koszty wysyłki ze Sklepu do Klienta). Zwrot dokonywany jest na konto bankowe, podane przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych,
od otrzymania paczki ze zwracanym towarem.
Wszelkie koszty z odesłaniem towaru do Sklepu, ponosi Klient.
Wszystkie zwracane produkty, powinny znajdować się w stanie, w jakim Klient otrzymał je od Sklepu, 
czyli nie noszącym śladów użytkowania.
Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Adres Sklepu:

Veganski 
Łukasz Sokołowski 
ul. Wolsztyńska 8a 
60-361 Poznań


Reklamacje

Formularz Reklamacji

Jeśli zakupiony Produkt posiada wady Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji, aby tego dokonać 
prosimy o kontakt ze Sklepem drogą mailową [info@veganski.com]
Mail powinien zawierać prawidłowo wypełniony formularz Reklamacji.
Następnie należy odesłać produkt wraz z dowodem zakupu (Paragon, Faktura).
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
Towar należy odesłać na podany poniżej adres (paczki wysyłane na inny adres nie będą rozpatrywane).

Adres Sklepu:

Veganski 
Łukasz Sokołowski 
ul. Wolsztyńska 8a 
60-361 Poznań


Postanowienia końcowe

Wszystkie zdjęcia, opisy produktów, materiały graficzne, banery są wyłączną własnością firmy VGS i są chronione 
prawem autorskim. Kopiowanie w całości lub też fragmentach elementów Sklepu Veganski.com jest zabronione 
i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.
Zdjęcia Produktów w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego, 
spowodowane jest to różnymi ustawieniami parametrów urządzeń, na których Klient wyświetla stronę sklepu Veganski.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. 
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu, 
oraz poinformowania Klientów o tym fakcie, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem
zmienionego Regulaminu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu
zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu
zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie
mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych
osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.